Chủ đầu tư: FLC
Tổng số vốn đầu tư: 1.100 Tỷ đồng
Mật độ xây dựng: 48%
Diện tích khu đất: 2.821 m2
Diện tích xây dựng: 1.466 m2
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2017