Chủ đầu tư: FLC

Tổng số vốn đầu tư: 1,328 Tỷ đồng
Mật độ xây dựng: 38%
Diện tích khu đất: 10,627 m2
Diện tích xây dựng: 4,220 m2
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2018