Chủ đầu tư: TECCO GROUP.
Chủ đầu tư: FLC
Mật độ xây dựng: 45.1%
Diện tích khu đất: 11.470 m2
Diện tích xây dựng: 6. 513m2
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2017