Chủ đầu tư: Tập đoàn Flamingo
Tổng số vốn đầu tư:3,000 Tỷ đồng
Mật độ xây dựng:9 %
Diện tích khu đất:1,230,000 m2
Thời gian khởi công:2016
Thời gian hoàn thành:2020