MIX Group cung cấp dịch vụ triển khai tổng thể Plan Marketing, chúng tôi đóng vai trò là một phòng Marketing thuê ngoài của doanh nghiệp, thực hiện toàn bộ công việc liên quan đên việc triển khai Marketing theo Plan đã được doanh nghiệp thiết kế sẵn, MIX Group luôn hướng tới mang đến cho doanh nghiệp 1 giải pháp tổng thể về Performence  Marketing chuyên nghiệp, tối ưu ngân sách;

Quy trình triển khai Performence Marketing tại MIX Group

Bước 1: Tiếp nhận Brief của khách hàng

Bước 2: Phân tích chi tiết và đánh giá khả thi của Brief

Bước 3: Thiết kế Proposal tóm tắt idea chiến dịch

Bước 4: Pitching và Giải đáp thắc mắc của khách hàng

Bước 5: Xây dựng Action Plan chi tiết

Bước 6: Triển khai/ đánh giá/ đo lường. tối ưu chiến dịch