Nghiên cứu/ Đánh giá thị trường

Nghiên cứu/ Đánh giá thị trường

Giúp chủ đầu tư xác định đúng chân dung khách hàng mục tiêu dự án…

Tư vấn Concep sản phẩm

Tư vấn Concep sản phẩm

Đóng gói sản phẩm phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng…..

Ðịnh vị/ Tái định vị thương hiệu

Ðịnh vị/ Tái định vị thương hiệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum

Thiết kế chiến lược Marketing

Thiết kế chiến lược Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum

Quản lý thực thi Marketing

Quản lý thực thi Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum

Ðào tạo nhân sự Marketing

Ðào tạo nhân sự Marketing

Khóa đào tạo chuyên sâu về Marketing dành cho ngành bất động sản….

"Marketing companion with the business"
Contact Me on Zalo