NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN DIỆN

“Chúng tôi mang đến cho chủ đầu tư Giải pháp toàn diện cho lĩnh vực Bất động sản”

Chuyên nghiệp | Sáng tạo | tận tâm

VỀ CHÚNG TÔI

Thành lập năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn MIX (MIX Group) tiền thân từ Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Cao Gia. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển (R&D) dự án bất động sản, trở thành cánh tay phải của các doanh nghiệp bất động sản trong việc thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, gây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi dự án chuyên nghiệp.
Với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn, MIX Group đã và đang bước những bước tiến vững chắc, khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản. Các giải pháp nổi bật của chúng tôi gồm: Nghiên cứu thị trường, Tư vấn Concept dự án, Định vị thương hiệu, Marketing & Truyền thông, Tư vấn và Quản lý bán hàng, Huy động vốn phát triển dự án…

GIẢI PHÁP/ DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp giải pháp dịch vụ chuyên tâm cho lĩnh vực bất động sản, giúp chủ đầu tư đạt được mục tiêu dự án

  • Nghiên cứu thị trường
  • Phát triển Concept dự án
  • Tư vấn phát triển Kinh doanh
  • Tư vấn Marketing
  • Triển khai Marketing tích hợp
  • Tư vấn M&A dự án

Market Research

Nghiên cứu thị trường

Concept Development

Phát triển Concept dự án

Strategy Marketing

Tư vấn chiến lược Marketing

Integrated Marketing

Marketing tích hợp

Development Business

Phát triển Kinh doanh

M&A Real Estate

Mua/ Bán sác nhập dự án