CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIX

Thành lập năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn MIX (MIX Group) tiền thân từ Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Cao Gia. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển (R&D) dự án bất động sản, trở thành cánh tay phải của các doanh nghiệp bất động sản trong việc thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, gây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi dự án chuyên nghiệp.
Với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn, MIX Group đã và đang bước những bước tiến vững chắc, khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản. Các giải pháp nổi bật của chúng tôi gồm: Nghiên cứu thị trường, Tư vấn Concept dự án, Định vị thương hiệu, Marketing & Truyền thông, Tư vấn và Quản lý bán hàng, Huy động vốn phát triển dự án…

Gọi chúng tôi